2022 en bra start för Borlänges klimatmål

Sedan Borlänge kommun tog beslut om att bli en av städerna i Viable Cities så har det hänt en hel del. En projektorganisation finns på plats för Klimatneutrala Borlänge och ett konsortium har skapats med de kommunala bolagen samt företag från många olika branscher inom näringslivet. Även flera andra företag har skrivit eller har för avsikt att skriva på Borlänges klimatkontrakt och samverka i arbetet för ett Klimatneutralt Borlänge.
Vi har träffats i olika forum, diskuterat och inspirerats, påbörjat samarbeten och hittat medel för fortsatta satsningar och fått en kommunikationsplattform i form av en hemsida på plats. Det har nyligen också signerats klimatkontrakt på internationell nivå.

2023 kommer att bli ett spännande år och vi hoppas fler, aktivt hänger med på resan och blir en del av Klimatneutrala Borlänge 2030.

Gott Nytt År!