Workshops, panelsamtal och inspiration!

Vi tog tempen på klimatarbetet i Borlänge

En förmiddag med workshops kring klimatfrågan i Borlänge, panelsamtal med goda exempel på hållbarhetsprojekt som genomförts i Borlänge och en inspirationsföreläsning av hållbarhetsprofilen Isabelle McAllister. Det var innehållet på den klimatkonferens som genomfördes den 17 november.

Deltagarna fick frågeställningar att diskutera kring och möjlighet att förmedla sina känslor för nuläge och framtid i ett digitalt ordmoln. Hur het är klimatfrågan i Borlänge idag, vilka är de största hindren och vilka styrkor har Borlänge för att lyckas med klimatomställningen, var de frågor som diskuterades.

Angelica Ekholm, VD Dalarna Science Park var moderator och en panel bestående av Sara Johansson, avfallsstrateg på Borlänge Energi, Magnus Olsson, klubbchef för IK Brage samt Gabriella Hagman, VD på Mondo arkitekter var representanter för de goda exemplen på hållbarhetsprojket som finns i Borlänge:
Kampanjen ”Sortera först”, som Borlänge energi nu kör i staden ska hjälpa oss att ”göra rätt” när vi sorterar vårt avfall.
Projektet ”Hållbar Arena” som IK Brage samarbetar med Borlänge energi i ska sprida kunskap om arbetet för ett mer hållbart samhälle.
Villazero som är ett  samverkansprojekt som Fiskarhedenvillan, Mondo Arkitekter och Structor Byggteknik Dalarna har drivit tillsammans med stöd ifrån Region Dalarna. Syftet med projektet var att bygga ett koldioxidneutralt småhus i Borlänge.

Hållbarhetsprofilen Isabelle Mc Allister tog oss med på en resa med fakta och exempel på hur omställningen blir verklighet och vad vi behöver ha i bakhuvudet när vi möter framtiden.

Den 18 april 2023 firar projektet 1 år och då kommer vi ta tempen igen så missade du denna gång så spara datumet i kalendern.