Koppartallen

Signerat klimatkontrakt

Koppartallen skrev idag på Borlänges klimatkontrakt!

Koppartallen är en fastighetsutvecklare som erbjuder nytänkande livsstilsboenden där de boende ges möjlighet till en hållbar livsstil och att vara delaktiga i omställningen till ett hållbart samhälle.