5:e upplagan av European Viable Cities Day

5:e upplagan av European Viable Cities Day

Den 8 december, kommer de politiska ledarna för 23 städer, generaldirektörer för nationella myndigheter och programmet Viable Cities att signera 2022 års version av Klimatkontrakt 2030. Detta är också en del av citiesmission inom EU där 112 städer i Europa är föregångare i att ställa om som del i Europas gröna giv med det övergripande målet att nå en klimatneutral kontinent 2050.

Det går att följa eventet digital!
När: den 8 december kl 13:00–15:00
Var: Digitalt
Registrering: vbct.es/europeanviablecitiesday

Eventet organiseras i samarbete mellan Viable Cities och Europeiska Kommissionens representation i Sverige.