Arbetspendling – beteendeförändring med digitalt stöd

Vy över Borlänge.

I samarbete med de strategiska innovationsprogrammen Drive Sweden, inriktat på framtidens mobilitet, och Viable Cities, inriktat på klimatomställning, ger Vinnova nu stöd till innovationer som bidrar till hållbar tillgänglighet i hela Sverige. Projekten som får stöd ska främja beteendeförändringar som kan bidra till klimatsmarta och hållbara transport- och mobilitetsmönster för människor och varor mellan stad och land, i tätortsnära landsbygd.

Borlänge är en av de städer som får stöd i sitt arbete och här ska mobilitetstjänster utvecklas anpassade för pendling mellan stadskärna och landsbygd.

Borlänge kommun ska tillsammans med en rad partners – Sustainable Innovation, SSAB, IKEA, Borlänge Energi, och KLOT- klimatpsykologerna – utveckla mobilitetstjänster anpassade för pendling mellan stadskärna och landsbygd. Ny kunskap om beteendemönster och digitala samåkningstjänster ska bidra till ökad hållbarhet och mindre klimatpåverkan inom transporter. Arbetet är en del i att snabba på omställningen till ett klimatneutralt Borlänge 2030.

Viable cities nyhet: Innovationer i Borlänge, Skellefteå och Karlstad ska bidra till tillgänglighet i hela Sverige — Viable Cities