Borlänge kommun deltar i Sveriges första innovationsprogram

Fem ihopklippta bilder, med människor

Hur minskar vi koldioxidutsläpp i en pendlarstad som Borlänge? Det ska ett 20-tal startupbolag försöka hitta lösningar på i Sveriges första innovationsprogram Sweden Green Mobility Program.

– Genom arbetet med Klimatneutrala Borlänge har vi lyckats få med Borlänge som den stad som programmet utgår ifrån – vilket vi tycker är extra roligt! Förhoppningen är att det kommer att leda till konkreta lösningar som kommer att ha en positiv påverkan på Borlänges utsläpp från arbetspendling, berättar Anna Torsgården, projektledare på Dalarna Science Park.

Under två dagar har tio av startupbolagen besökt Borlänge för att träffa Innovationsteamet från Klimatneutrala Borlänge. De fick även möjlighet att lära känna Borlänge som stad bättre i bland annat en guidad rundtur runt staden.

– Tidigare i programmet har de deltagande startupbolagen träffats digitalt och fått ställa frågor till IKEA, SSAB och Borlänge kommun som är några av de större arbetsgivarna i Borlänge. Nu fick de chans att fysiskt träffa varandra men även företagen AB Stora Tunabyggen, Hushagen, Borlänge Energi, IK Brage och Monark som fick berätta vad de ser för behov och vad de kan bistå med, berättar Anna och fortsätter;

– Att jobba på det här sättet och ta hjälp av innovativa startups för att tillsammans med kommun och arbetsgivare hitta nya vägar framåt känns spännande och inkluderande. Här får vi in nya tankar och röster som annars kanske inte når fram i sådana här stora frågor.

Nu får startupföretagen gå tillbaka och fundera på hur deras innovativa lösningar ska hjälpa Borlänge att minska klimatpåverkan kopplat till pendling. Det unika med den här satsningen är att de deltagande bolagen ska lämna in lösningsförslag i team.

Sweden Green Mobility Program kommer att pågå under 2023 och i slutet av juni kommer den eller de lösningar Borlänge Kommun tycker är bäst att belönas och får möjlighet att jobba vidare omställningen.

Sweden Green Mobility Program är en del av Omställningslyftet som är en gemensam satsning från Tillväxtverket, RISE, SISP – Swedish Incubators & Science Parks, Energikontoren Sverige, IUC, IVL Svenska Miljöinstitutet och SuPr som delfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF). Innovationsprogrammet är en del av delprojektet ”Staden som nav för en grön och digital omställning” och delfinansieras av SISP, Ignite Sweden, Världsnaturfonden WWF / WWF Sweden, IVL, Compare, Dalarna Science Park, Kista Science City och Viable Cities.