Borlängebor – hur vill ni utveckla centrum?

Bild på stationsgatan i Borlänge

Borlängeborna är nyckelspelare i kommunens arbete med att ställa om till klimatneutralt resande. Det är viktigt att få koll på deras inställning till hållbart resande och hur de vill att staden ska utvecklas. Därför genomförs just nu en enkätundersökning som du gärna får delta i.

Hur vill du att centrum ska utvecklas? Hur vill du att Stationsgatan ska se ut? Vad hindrar dig från att cykla mer än du gör idag och vad skulle få dig att gå eller cykla mer? Det är exempel på frågor som ställs i kommunens enkätundersökning. Förhoppningen är att svaren ska hjälpa kommunen att ta sig an den komplexa utmaningen att ställa om resandet och nå klimatneutralitet 2030.

Kommunen har i dagsläget en god bild av hur resandet ser ut i Borlänge, men bilden behöver kompletteras med Borlängebornas tankar om hur man önskar att Borlänge ska utvecklas i framtiden.

Särskilda frågor om Stationsgatan

Det finns planer på att flytta bussarna från Stationsgatan. För närvarande pågår en utredning om ett nytt busstorg i närheten av högskolans nya campus. Det är därför sannolikt att Stationsgatan kan komma att byggas om i framtiden och av den anledningen ställs också frågor om hur nya Stationsgatan skulle kunna se ut.

Enkätsvaren blir en del av underlaget i kommunens arbete med kommande utredning och utformningsplan.

Välkommen att fylla i enkäten

Vill du bidra till att forma framtidens centrum? Då är du välkommen att svara på frågorna i enkäten. Tack på förhand!