Framtidens mobilitet i klimatneutrala, hållbara och tillgängliga städer

Salomon och Frida står på scenen tillsammans med moderatorn. I bakgrunden syns en skäm med texten Framtiden mobilitet i klimatneutrala, hållbara och tillgängliga städer

Förra veckan var representanter från Borlänge på plats i Stockholm där Viable Cities anordnade Transitions Lab Forum, denna gång under temat Framtidens mobilitet i klimatneutrala, hållbara och tillgängliga städer.

– Under tre späckade dagar fick vi massor med ny kunskap, deltog i intressanta diskussioner och knöt nya kontakter. Vi tar med oss mycket tillbaka till Borlänge för att stärka vårt arbete ytterligare, berättar Salomon Abresparr, miljöstrateg och processledare för Klimatneutrala Borlänge 2030.

Under huvudprogrampunkten låg fokus på allt det arbete som Stockholm stad gör, men även inblickar i kollektiv och delad mobilitet, aktiva transporter och en föraning om vad som kommer hända med våra transporter i framtiden genom de insatser som redan sker idag.

På det temat deltog Salomon Abresparr och Frida Hedström, projektledare för Omställningslyftet, på scenen och delade med sig av vad som händer i Borlänge. Men även hur de möjliggjort allt det arbete som nu är igång med Klimatneutrala Borlänge 2030 och det nationella projeketet Omställningslyftet. De berättar att det till stor del handlar det om att våga testa och kasta sig ut när man vet tillräckligt mycket – för när vi jobbar med ökat tempo i omställningen kommer vi aldrig kunna planera och förutsäga allt i detalj redan innan vi provat. Det handlar också om att vara snabbfotad och mobilisera personer internt och att samarbeta över organisationsgränser.

– Ett exempel vi valde att lyfta är Borlänge kommuns, SSAB:s och IKEA:s arbete tillsammans med Omställningslyftet där Borlänge figurerar som pilotstad. Arbetet vi gör i Omställningslyftet hade Borlänge kommun inte kunnat göra på egen hand, utan det är tack vare att vi hittat varandra i samarbeten och varit snabbfotade som möjliggjort det, berättar Salomon och Frida.

Klimatneutrala Borlänge 2030 vill tacka Viable Cities för tre välarrangerade dagar!