Goda exempel i Borlänge

I Borlänge pågår det massa bra initiativ och här kan du läsa om några av dem;

Hur ser framtidens arbetspendling ut?

Transportsektorn står för en tredjedel av Sveriges totala koldioxidutsläpp, och arbetspendling står för den största delen av dessa resor. Här finns stor potential att sänka utsläppen. Men för att lyckas så ser vi idag att beteendeförändring är en viktig del i att nå de globala målen. Vi gör oftast som vi brukar och som andra gör – hur bryter vi det mönstret och skapar ett mer klimatsmart arbetspendlande?

Under perioden november 2022 till och med juni 2024 pågår projektet ”arbetspendling med digitalt stöd” i Borlänge där Klimatneutrala Borlänge är avsändare och projektet ingår i innovationsportföljen.

Bakgrund  

Utsläppen från transporter står för en tredjedel av Sveriges totala växthusgasutsläpp. Huvudsakligen kommer utsläppen från vägtrafiken, främst personbilar och tunga fordon. Med skenande klimatkris och halvtid tills Agenda 2030-målen ska vara uppfyllda finns det fortfarande stora utmaningar att arbeta med för att nå dit. Men det som hindrar oss från att sänka utsläppen handlar inte alltid om att vi inte vet hur det skulle kunna gå till, utan att vi behöver förändra vårt beteende – både som samhälle och som individer. För mycket har hänt rent tekniskt sedan målen inom Agenda 2030 sattes, men när det gäller vårt beteende går det inte att säga samma sak. Det är egentligen inte så konstigt. Vi är vanedjur och när det gäller hur vi transporterar oss så styrs vi främst av hur andra gör och vad som är enklast och mest belönande utifrån hur samhället är planerat. Om vi vill få fler personer att samåka, åka kollektivt, cykla eller gå så behöver vi göra förändringar. Vi behöver forma vårt fysiska samhälle och erbjuda andra typer av tjänster som främjar klimatneutrala transporter. De transporterna måste samtidigt vara de enklaste och mest belönande för både individen och för klimatet.

Projektets övergripande mål är att behovet av biltrafik ska minska med en femtedel för Borlänge kommun till 2030 genom effektivare arbetspendling hos medverkande arbetsgivare.

Delmål

  • Identifiera och analysera beteendemönster för förändrad resvana
  • Ta fram strategier för effektivare pendlingsval
  • Testa en modell för en ny digitalt delad mobilitetstjänst (med beteendemönster som utgångspunkt)

Det finns stor potential att minska utsläppen från fordon i Borlänge genom att öka de hållbara resorna gång, cykel och kollektivtrafik. Projektet kommer därmed att prioritera arbetspendling med inkludering av transporter och klimatsmart mobilitet. Kommunen gör mycket redan idag, så som att uppmana till minskat utsläpp, översyn av hur kollektivtrafiken hur den kan förbättras med tätare bussförbindelser och tågavgångar samt ett säkrare resecentrum. Det finns även initiativ för ny stadsplanering som förenklar för människor och organisationer att göra klimatsmarta och hälsosamma val. Det som saknats är en satsning på hur privata pendlare i egna bilar ska kunna göra mer klimatsmarta val till och från arbetet. Genom projektet vill vi att de ska hitta nya sätt till att pendla till och från arbetet.

Ett svenskt företag som redan testat en lösning för detta är Freelway. Deras idé är att utveckla digitala tjänster som gör det möjligt att samordna och få en högre fyllnadsgrad vid transport av människor och gods. Tjänsterna används idag av åkerier samt budbolag i syfte till transportplanering, ruttoptimering och försäljning av egna transporttjänster. Inom projektet Delad mobilitet för landsbygden testas just nu bland annat arbetspendling via deras app.

Resultaten från projektet bör vara användbara för framtida stadsplanering eftersom behov och beteende kommer vara en central utgångspunkt. Idag utgår vi oftast ifrån att säkerställa behov en individ besitter just nu, men att i tidigt skede påverka detta med psykologisk kunskap och hitta andra mönster som gör att vi rör oss på ett annat sätt kan även påverka den framtida staden och ge den utrymme för mer grönska och andra behov som gynnar klimatet. Verktyget som tas fram ska leda till effektivare förbindelser mellan glesbygd och stadskärna som främjar ett mer hållbart samhälle och val av förflyttningsmedel.

Tanken är att idén ska testas i verkligheten med hjälp av en ny samåkningstjänst. Anställda hos Borlänge kommun, SSAB, IKEA och Borlänge Energi kommer delta som underlag för piloten. Idag står arbetsresor för det största utsläppet nationellt och Borlänge kommun har kartlagt att transportsektorn är den med högst utsläpp vilket gör att vi tror projektet kommer att bidra med stor inverkan på klimatet. Tillsammans med projektledare från Sustainable Innovation finns även en klimatpsykolog från KLOT som kommer studera beteendemönster vilket kan gynna projekt med liknande utmaningar.

Mer information: Hur ser framtidens arbetspendling ut? – Sustainable Innovation

 

 

Medarbetare på IKEA står utanför IKEAs varuhus, bredvid medarbetaren står en skylt med texten "Loppis på IKEA".

På IKEA arbetar vi på att bli ett cirkulärt företag!

IKEA arbetar för att hitta nya sätt att göra cirkularitet lättare och mer relevant för sina kunder. Det var för andra året i rad som IKEA anordnade en Loppis på alla IKEAs parkeringar runt om i landet. Det var ett lyckat event med både glada säljare och besökare och platserna för att sälja på loppisen tog snabbt slut!

– Vi vill ge våra kunder möjlighet att skaffa, ta hand om och lämna vidare produkter på cirkulära sätt. Det är fantastiskt att se att gamla produkter kan bli nytt och fint i ett annat hem, säger Victoria Källström Customer Experience PMA Manager IKEA Borlänge och Gävle.

I samband med loppis-eventen erbjöd IKEA även 30% i sin Buy Back service för IKEA Family medlemmar för att fylla upp deras cirkulära butik med second hand produkter.

Läs mer om IKEAs arbete mot att bli ett cirkulärt företag här. 

IKEAS parkering med bilar och människor som står vid olika loppisstånd. IKEAS varuhus syns i bakgrunden.
Tre personer står framför det vita enplanshuset i trä, Villazero.

Världens första koldixidneutrala småhus finns i Borlänge!

Världens första koldioxidneutrala småhus står i Borlänge och går under namnet Villazero. Villazero är ett samverkansprojekt som Fiskarhedenvillan, Mondo Arkitekter och Structor Byggteknik Dalarna har drivit tillsammans med stöd ifrån Region Dalarna. I april 2022 stod Villazero färdigt på Furustigen i Borlänge.

Projektet Villazero föddes ur drömmen att bygga ett hållbart småhus. De tre företagen Fiskarhedenvillan, Mondo Arkitekter och Structor Byggteknik Dalarna började samarbeta för att uppfylla den drömmen. Projektet valde att fokusera på minskad koldioxidbelastning och bestämde sig för att bygga en koldioxidneutral villa. Man har följt certifieringen NollCO2 som tagits fram av Sweden Green Building Council (SGBC) med grundcertifieringen Svanen. För att lyfta jämställdhetsfrågan i byggbranschen har huset byggts av ett nästintill helt kvinnligt bygglag från entreprenören Byggpartner i Dalarna.

− Det enskilt tuffaste med certifieringen har nog varit klimatpåverkan från byggdelar. Vi har verkligen fått leta för att hitta rätt produkter. Att sedan få kraven från både NollCO2 och Svanen att fungera tillsammans har varit utmanande men också otroligt lärorikt. Det har gett en betydligt mer fördjupad kunskap kring var data kommer ifrån och hur man kan resonera kring klimatpåverkan, tycker Erik Jäderbrink, verksamhetsutvecklare på Fiskarhedenvillan. Han har ansvarat för klimatberäkningarna och certifieringsarbetet tillsammans med Johan Grundström, byggnadsingenjör och hållbarhetsansvarig på Mondo Arkitekter.

Huset är byggt helt i trä – även grunden och taket! Fuktsensorer är monterade i trägrunden för att ha koll på fuktnivåer över tiden. Huset är Svanen-certifierat med tilläggscertifieringen NollCO2. Villazero är därmed Sweden Green Building Councils första färdigställda småhus i den nya satsningen att certifiera småhus inom NollCO2. Villazero blev till slut världens första koldioxidneutrala småhus (certifierat enligt Nollco2).

Vill du läsa mer om Villazero, följ länkarna nedan:

Vitt enplanshus i trä, det första koldioxidneutrala huset i världen

Hackatons med klimatfokus

Våren 2023 genomförde 2047 Science Center ett flertal hackatons med elever i årskurs 2 på gymnasiet inom ramen för arbetet med Klimatneutrala Borlänge 2030. Klasserna som deltagit har kommit från Soltorgsgymnasiet, Hagagymnasiet och Ljungbergsgymnasiet.

Under de hackatons som genomförts fick gymnasieeleverna ett uppdrag kring en av de transportutmaningar som innovationsteamet för Klimatneutrala Borlänge 2030 identifierat. Eleverna fick sedan under ett par timmar jobba med egna lösningar som de tog fram genom en innovationsprocess som leddes av Josef och Sarah från 2047 Science Center. I slutet av passen fick eleverna presentera arbetet för experter inom området som sedan gav dem respons och feedback.

Under de olika passen har deltagande klasser presenterat sina arbeten för bland andra forskare och utredare vid myndigheterna Trafikanalys och VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) och Linköpings universitet samt lokala aktörer som AB Borlänge Energi, Borlänge kommun och MaserFrakt.

Syftet med dessa övningar är att göra ungdomarna medvetna om våra samhällsutmaningar samt göra dem delaktiga i arbetet med Klimatneutrala Borlänge 2030. Ett urval av elevernas lösningar kommer att presenteras för projektets innovationsteam och bli ett inspel i det fortsatta arbetet med Klimatneutrala Borlänge.

Minimeringsmästarna

Minimeringsmästarna är en nationell tävling för hushåll som vill minska på de onödiga sakerna, utgifterna, stressen och klimatavtrycket. I ett års tid får deltagare inspireras till hur man kan leva mer hållbart och samtidigt tävla mot andra hushåll i den stora Sverigekampen. Borlänge var en av de dalakommuner som medverkade under 2022.

Hushållen utbildades och utmanades inom områdena matsvinn, farligt avfall, delande, textil och hållbar konsumtion. I Dalarna var 8 kommuner med i tävlingen och tillsammans minskade de sitt avfall med 22 procent. I Borlänge deltog 5 hushåll som totalt minskade sina avfallsmängder med 30 procent och nationellt resulterade tävlingen i en avfallsminskning med hela 45 procent.

Läs mer om Minimeringsmästarna via länkarna nedan

Åtta personer står bredvid varandra och tittar in i kameran, personerna har deltagit i minimeringsmästarna

Ökad sortering med underjordsbehållare

Bättre boendemiljö, tryggare avfallshantering, kostnadseffektivt och minskad arbetsbelastning. Fördelarna är många med de nya avfallsbehållarna på Tjärna Ängar.
Som en del i sin miljöstrategi har Tunabyggen bytt ut nästan alla sopsorteringskärl i området Tjärna Ängar. Istället för närmare 200 soptunnor i miljöhus finns det nu fyra stationer med stora underjordiska behållare. De boende behöver inte längre gå in i mörka utrymmen för att slänga sina sopor, det sker numer lättillgängligt utomhus.

– Hyresgästerna tycker att de nya behållarna är bra och de känner sig mer trygga nu. Det är också bra att det är förtydligat med bilder, det är lättare att göra rätt säger Abdirahman Kahiye, miljövärd på Tunabyggen.

Ökad sortering med underjordsbehållare | Borlänge Energi (borlange-energi.se)