Hej Rebecca Bergman, ny projektledare för Klimatneutrala Borlänge 2030!

Vem är du och vad har du gjort tidigare?

Jag har många års erfarenhet som projektledare med bakgrund inom kommunikation, partnerskap, verksamhetsutveckling, event, musik och hållbarhet. En röd tråd har varit ungas delaktighet, inflytande och makt i frågor som rör deras framtid.

De senaste åren har jag byggt ett kunskapsprogram för gymnasieskolan i hållbar utveckling, som ska ta eleverna från grundkunskap till expertis och rusta dem med kunskap, förmågor, relationer och handlingskompetens. Genom teoretiska och praktiska moment som integreras i befintlig undervisning möjliggörs samarbete och interaktion med lokalt och nationellt näringsliv, kommuner och myndigheter. 

Varför sökte du jobbet?

Att få arbeta med samhällsbyggnad, innovationsfrämjande insatser och smart resursanvändning i ett dedikerat team, att agera aktivt för samverkan och få bidra till att fler invånare involveras för ett mer hållbart och klimatneutralt Borlänge – vilket drömjobb!

Jag närs av roller med ett aktivt projektledarskap och det är fantastiskt spännande att få fokusera på att skapa, levandegöra, genomföra och mäta insatser på en mer lokal nivå. Jag har följt arbetet mot ett Klimatneutralt Borlänge med stort intresse och har genom olika roller tidigare haft dialog med eller samarbetet med många av aktörerna som ingår i projektet. Jag inspireras också av det krafttag som tas genom satsningen på talangattraktion, In Dalarna och även av allt arbete kopplat till att skapa förutsättningar för att lyckas med att etablera framtidens fossilfria teknikutveckling – i Dalarna i allmänhet och i Borlänge med omnejd i synnerhet. Det pågår så mycket spännande och värdeskapande varje dag här. 

Vad vill du bidra med till Klimatneutrala Borlänge? 

Klimatneutrala Borlänge 2030 syftar till att möjliggöra för de förändringar som krävs för att lyckas med den snabba klimatomställningen. Jag vill bidra med engagemang och driv till arbetet där jag har en koordinerande roll hos kommunen, i arbetsgruppen och i nätverket. I min roll ingår att säkerställa att arbetet bidrar till kommunens miljöstrategi och att de insatser vi genomför underlättar för fler aktörer att agera. 

Arbetet för ett klimatneutralt Borlänge behöver ske på bred front, såväl inom kommunkoncernen som hos andra aktörer: 

Den egna organisationens avtryck bör ses över, det behöver skapas förutsättningar för medarbetare att kunna bidra, leverantörsled ska kravställas. Här pågår ett aktivt arbete både hos kommunen och i nätverket, bl. a. genom projektet för samåkning till jobbet, pilotsatsning på arbetspendling med cykel och en plan för laddinfrastruktur för kommunkoncernens fordonsflotta.

Det behöver möbleras arenor för samarbete, erfarenhetsutbyte, kunskapsdelning och inspiration. Det forum som genom Framtidsfika och andra nätverksträffar har etablerats är en viktig kontaktyta för att fler ska kunna kroka arm och hitta former för samarbeten som kan bidra till att accelerera takten för arbete som bidrar till omställning.

Göra det lätt för medborgare att göra rätt. Här arbetas det med att skapa förutsättningar för ökad gång och cykel i kommunen och i vår kommer det hända en hel del aktiviteter som ger fler möjlighet att göra aktiva val för att minska sin påverkan. 

Borlänge lyfts ofta som ett bra exempel bland Viable Cities-städerna. Vi har lyckats mobilisera olika delar av samhället att agera för att öka takten i klimatomställningen på mycket kort tid. Det finns ett ökat intresse från olika aktörer att samarbeta med Borlänge, vilket ytterligare förstärker förutsättningarna för att lyckas i klimatomställningen.

Nu ökar vi takten. Häng med!

Connecta med Rebecca på Linkedin!