Inför European Viable Cities Day 2022

Klimatarbetet i Borlänge hittills och framåt

Den 8 december är det European Viable Cities Day 2022 där Borlänge, som en av 23 svenska städer, signerar 2022 års klimatkontrakt för ”Klimatneutrala städer 2030”.
Lena Lagestam, styrelseordförande i Borlänge Energi, berättar om Borlänges klimatarbete under året och hur kommunen framåt ska öka ambitioner och tempot i klimatomställningen.

Se filmen