Klimatinvesteringar för ett växande Borlänge

Att investera i klimatet och planera för ett växande Borlänge diskuterades under onsdagen med ett 50-tal deltagare på plats. Tillsammans med Charlotta Möller från Anthesis Sverige fokuserades särskilt på klimatomställningen och effekter på stadsutveckling, transporter och andra samhällsnyttor.

Företag, akademi, civilsamhällesorganisationer, kommunen och kommunala bolag bidrog med kloka inspel och utmaningar till de åtgärder som krävs för ett klimatneutralt Borlänge. Dessa åtgärder kommer att skapa förutsättningar för nya och växande marknader av hållbara lösningar. Något av det som framkom i diskussionerna var behov av hållbara lösningar inom byggnader, energisystem, mobilitet samt konsumtion och handel. Klimataspekten behöver tydligare komma in i budgetplanering och investeringar.

Det är viktigt att vi tar ansvar för Borlänges framtid och ser investeringar för klimatet som en högprioriterad satsning. Tillsammans med en bred uppslutning från näringslivet fick vi många kloka reflektioner och insikter, säger Salomon Abresparr, miljöstrateg och projektledare för Klimatneutrala Borlänge 2030.

Klimatneutrala Borlänge 2030 hade bjudit in och där det deltagande innovationsteamets breda förankring i kommunen möjliggör lösningar och handlingskraft för ett växande Borlänge. Det är genom en gemensam riktning för våra investeringar som vi kan möjliggöra klimatomställningen och det är genom att jobba över organisationsgränserna som vi har möjlighet att hantera kostnader, besparingar och nyttor som inte uppstår hos bara en och samma aktör.

Nu ska slutsatserna från dagen arbetas vidare med till en klimatinvesteringsplan som fokuserar på några viktiga områden för gemensamma investeringar för ett klimatneutralt och växande Borlänge. Det kommer bli ett underlag för fortsatt arbete och förslag på en rad olika verktyg vi kan arbeta med för att ta fler steg i rätt riktning.

Innovationsteamet består av 13 partners som är IKEA, SSAB, Maserfrakt, Rolf Ericsson Bil, Din Bil, Fastighets AB Hushagen, Tunabyggen, Högskolan Dalarna, Borlänge Energi, Science Center 2047, Dalarna Science Park, IK Brage och Borlänge kommun.