Vi som skrivit på!

När Klimatneutrala Borlänge 2030 startade formades ett projektkonsortium, en form av sammanslutning mellan flera parter. Konsortiet driver det lokala klimatarbetet tillsammans och alla parter är representerade i projektets innovationsteam.