Sahlins Struts

Signerat klimatkontrakt

Idag har ännu ett nytillskott signerat klimatkontrakt. Sahlins Struts är Sveriges äldsta strutsfarm. Uttrycket ”från jord till bord” förverkligas på gården, vars verksamhet är traditionellt jordbruk med en omfattande verksamhet kring struts. Företaget arbetar för hållbar produktion med stark betoning på kretsloppstanken.