Tillsammans för ett klimatneutralt Borlänge

Klimatneutrala Borlänge 2030 samlar de aktörer som vill driva på omställningen och jobba aktivt för att uppnå ett hållbart och klimatneutralt Borlänge. Företag kan skriva på Klimatkontrakt Borlänge och ansluter sig därmed till initiativet och det innebär att företaget ställer sig bakom målbilden för ett klimatneutralt Borlänge år 2030 och sitt eget bidrag till den. Tillsammans kan vi hitta nya smarta sätt att nå målet.

Vill ni veta mer? Kontakta oss!

E-post: klimatneutrala@borlange.se

Klimatneutrala Borlänge – Skriv på (klimatneutralaborlange2030.se)