Mondo arkitekter

Signerat klimatkontrakt

Mondo arkitekter Dalarna har skrivit på klimatkontraktet för att gemensamt jobba för en klimatneutral stad.

De är ett företag som ligger i framkant och vill driva utvecklingen och hållbarhetsarbetet framåt i länet. De har det visat genom att bland annat varit med och jobbat fram Villazero tillsammans med Fiskarhedenvillan och Structor.